دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی

 با دفاع از پایان نامه خانم لعیا رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر سیدحسن علوی و خانم دکتر دانشخواه

تاریخ دفاع: دو شنبه 03/07/96 ساعت 10:00 صبح