دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شمخانی

دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شمخانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شمخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

 با دفاع از پایان نامه خانم فرزانه شمخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر حسین عابدی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر علی سوری و دکتر اسمعیل فیضی

تاریخ دفاع: دو شنبه 11/11/95 ساعت  16 بعد از ظهر