دفاع از پایان نامه خانم فرزانه حسنی

دفاع از پایان نامه خانم فرزانه حسنی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم فرزانه حسنی ناظر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

 با دفاع از پایان نامه خانم فرزانه حسنی ناظر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک  تحت راهنمایی آقای دکتر منوچهر بابائی پور با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر فرهاد جعفر پور همدانی و دکتر قاسم انصاری پور

تاریخ دفاع: شنبه 16/11/95  ساعت  11:30  صبح