دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه یاری طالب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر پوریا عصاری و دکتر محمود پری پور

تاریخ دفاع: چهارشنبه 29/06/96 ساعت 10:00 صبح