دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

 با دفاع از پایان نامه خانم فاطمه رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر سید داود محمدی‌کهنگی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر مجتبی حیدری و دکتر حسن محسنی

تاریخ دفاع: سه شنبه 95/11/19  ساعت  8  صبح