دفاع از پایان نامه خانم صفورا رنجبران

دفاع از پایان نامه خانم صفورا رنجبران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم صفورا رنجبران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

 با دفاع از پایان نامه خانم صفورا رنجبران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر حسین عابدی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر علی سوری و دکتر اسمعیل فیضی

تاریخ دفاع: دو شنبه 11/11/95 ساعت  14 بعد از ظهر