دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان

دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

با دفاع از پایان نامه خانم سیده نسرین فلاحیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر کریم سامعی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر غلامرضا صفاکیش و خانم دکتر اشرف دانشخواه 

تاریخ دفاع: یکشنبه 95/11/17 ساعت  11  صبح