دفاع از پایان نامه خانم سعیده سوری

دفاع از پایان نامه خانم سعیده سوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم سعیده سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

با دفاع از پایان نامه خانم سعیده سوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک  تحت راهنمایی آقای دکتر صفدر حبیبی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر فریدون سموات و دکتر منوچهر بابائی پور

تاریخ دفاع: دو شنبه 11/11/95  ساعت  10  صبح