دفاع از پایان نامه خانم سحر کریمیان

دفاع از پایان نامه خانم سحر کریمیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم سحر کریمیان کوثر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

 با دفاع از پایان نامه خانم سحر کریمیان کوثر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک تحت راهنمایی آقایان دکتر مهدی حاج ولیئی و دکتر بابک ژاله با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر محمد امیری و دکتر داود رئوفی

تاریخ دفاع: دو شنبه 11/11/95  ساعت  11:30  صبح