دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو

دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

با دفاع از پایان نامه خانم راضیه قاسملو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر حسین شهبازی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر علی اصغر سپاهی گرو و خانم دکتر لیلی ایزدی کیان 

تاریخ دفاع: دو شنبه 18/11/95  ساعت  10  صبح