دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی

دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

 با دفاع از پایان نامه خانم حمیرا بالازاده سماواتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک  تحت راهنمایی آقای دکتر داود رئوفی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر بابک ژاله و دکتر مهدی حاج ولیئی

تاریخ دفاع: دو شنبه 11/11/95  ساعت  10  صبح