دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک

دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

 با دفاع از پایان نامه خانم الهه نوائی نیک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک تحت راهنمایی آقای دکتر وحید کمالی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر عبدالحسین خدام محمدی و دکتر احمد مهرابی

تاریخ دفاع: شنبه 16/11/95  ساعت  11:30  صبح