دفاع از پایان نامه خانم الهام زارع

دفاع از پایان نامه خانم الهام زارع


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه خانم الهام زارع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک

 با دفاع از پایان نامه خانم الهام زارع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک  تحت راهنمایی آقای دکتر بابک ژاله با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر مهدی حاج ولیئی و دکتر داود رئوفی

تاریخ دفاع: یک شنبه 10/11/95  ساعت  11:30  صبح