دفاع از پایان نامه آقای نادر یکتایی مشهور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه آقای نادر یکتایی مشهور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه آقای نادر یکتایی مشهور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر قربان خلیل زاده

 با دفاع از پایان نامه آقای نادر یکتایی مشهور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر قربان خلیل زاده با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر محمد موسایی و آقای دکتر محمد اسماعیل سامعی

تاریخ دفاع: دو شنبه 03/07/96 ساعت 11:00 صبح