دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوریه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوریه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوریه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر محمد اسماعیل سامعی

 با دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نوریه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر محمد اسماعیل سامعی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر محمد موسایی و دکتر قربان خلیل زاده

تاریخ دفاع: دو شنبه 03/07/96 ساعت 12:00 ظهر