دفاع از پایان نامه آقای سیاوش رحیمی

دفاع از پایان نامه آقای سیاوش رحیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای سیاوش رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

 با دفاع از پایان نامه آقای سیاوش رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی  تحت راهنمایی آقای دکتر سعید خدابخش و مشاوره آقای دکتر بهروز رفیعی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر مجتبی حیدری و دکتر حسن محسنی

تاریخ دفاع: شنبه 95/11/16  ساعت  8  صبح