دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی

دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

 با دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر ناصر میرازی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر سیامک یاری

تاریخ دفاع: دو شنبه 03/07/96 ساعت 11:00 صبح