دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

با دفاع از پایان نامه آقای بهروز اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر مجیدیوسفی و دکتر محمود پری پور

تاریخ دفاع: چهارشنبه 29/06/96 ساعت 08:00 صبح