دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند

با دفاع از پایان نامه آقای امجد خالدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر مهدی قیاسوند با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر مجیدیوسفی و دکتر پوریا عصاری

تاریخ دفاع: چهارشنبه 29/06/96 ساعت 12:00 ظهر