دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی تحت راهنمایی آقای دکتر غلامرضا صفاکیش

 با دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل جعفری هنر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی  تحت راهنمایی آقای دکتر غلامرضا صفاکیش با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر کریم سامعی و آقای دکتر مرتضی لطفی پارسا

تاریخ دفاع: شنبه 01/07/96 ساعت 12:00 ظهر