دفاع از پایان نامه آقای ارسلان عظیم بیگی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

دفاع از پایان نامه آقای ارسلان عظیم بیگی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای ارسلان عظیم بیگی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

با دفاع از پایان نامه آقای ارسلان عظیم بیگی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی  تحت راهنمایی خانم دکتر اشرف ترکیان با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقایان دکتر علی اصغر سپاهی و دکتر حسین شهبازی

تاریخ دفاع: چهارشنبه 29/06/96  ساعت  14  بعد از ظهر