دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم علی پناهی

دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم علی پناهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم علی پناهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی

 با دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم علی پناهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر شجاع الدین نیرومند و مشاوره آقای ابراهیم طالع فاضل با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر محمد معانی جو و دکتر مهرداد براتی

تاریخ دفاع: چهار شنبه 13/11/95  ساعت  10  صبح