دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی‌احسن

دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی‌احسن


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی‌احسن دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

 با دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی‌احسن دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی ، تحت راهنمایی آقای دکتر محمد موسایی با شرایط زیر موافقت گردید:
عنوان پایان نامه:  قضایای نقطه ثابت برای نیم گروه های میانگین پذیر چپ از نگاشت های غیر لیپشیتز در فضاهای باناخ
داوران: آقایان دکتر قربان خلیل زاده و دکتر لطف اله کریمی ( از دانشگاه صنعتی همدان)
تاریخ دفاع:  دو شنبه 27/10/95 ساعت 11:30 صبح