دفاع از رساله‌ی خانم فاطمه جلالی مقیم

دفاع از رساله‌ی خانم فاطمه جلالی مقیم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ی خانم فاطمه جلالی مقیم دانشجوی دکتری رشته زیست‌شناسی

با دفاع از رساله‌ی خانم فاطمه جلالی مقیم دانشجوی دکتری رشته زیست‌شناسی گرایش بوم شناسی- اکولوژی گیاهی   با عنوان "  بررسی اثر عوامل اکولوژی در گسترش جغرافیایی و تنوع درون گونه ای Verbascum speciosum Schrader در نواحی غرب و شمال غرب ایران " به راهنمایی آقای دکتر بهروز ملایری و مشاوره

 آقایان دکتر عبدالکریم چهرگانی و  دکتر مسعود رنجبر با شرایط زیر موافقت گردید:

داور داخلی: آقای دکتر عباس شاهسواری رشته زیست شناسی با مرتبه علمی دانشیاری

داوران خارجی: خانم دکتر میترا نوری(رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه اراک) و آقای دکتر رمضان کلوندی (رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی با مرتبه علمی استادیاری از تحقیقات منابع طبیعی همدان)

تاریخ دفاع: یک شنبه 18/12/95 ساعت 10:00 صبح