دفاع از رساله‌ی آقای ابراهیم فصاحت

دفاع از رساله‌ی آقای ابراهیم فصاحت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ی آقای ابراهیم فصاحت دانشجوی دکتری رشته ریاضی

 با دفاع از رساله‌ی آقای ابراهیم فصاحت دانشجوی دکتری رشته ریاضی گرایش آنالیز  با عنوان "  توپولوژی اکید روی فضاهای تابعی و کاربردهای آن در گروه­ها و نیم گروه­های توپولوژیک " به راهنمایی آقای دکتر حجت اله سامع با شرایط زیر موافقت گردید:

داور داخلی: آقای دکتر اسماعیل فیضی رشته ریاضی گرایش آنالیز با مرتبه علمی استادیاری

داوران خارجی: آقای دکتر امیرقاسم غضنفری (رشته ریاضی گرایش آنالیز هارمونیک با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه لرستان) و آقای دکتر مرتضی اسماعیلی (رشته ریاضی گرایش آنالیز هارمونیک با مرتبه علمی استادیاری از دانشگاه خوارزمی)

تاریخ دفاع: یک شنبه 18/12/95 ساعت 10:00 صبح