دفاع از رساله‌ی آقای مهدی رضایی دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش نجوم

دفاع از رساله‌ی آقای مهدی رضایی دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش نجوم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با دفاع از رساله‌ی آقای مهدی رضایی دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش نجوم با عنوان " رشد اختلالات ماده در کیهان انرژی تاریک خوشه­ای"

با دفاع از رساله‌ی آقای مهدی رضایی دانشجوی دکتری رشته فیزیک گرایش نجوم با عنوان " رشد اختلالات ماده در کیهان انرژی تاریک خوشه­ای" به راهنمایی آقای دکتر محمد ملک­جانی با شرایط زیر موافقت گردید:
داور داخلی: آقای دکتر عبدالحسین خدام محمدی رشته فیزیک گرایش گرانش و کیهان­ شناسی با مرتبه علمی دانشیاری
داوران خارجی: خانم دکتر فاطمه شجاعی باغینی (رشته فیزیک گرایش کیهان­شناسی با مرتبه علمی دانشیاری از دانشگاه تهران) و آقای دکتر کیومرث کرمی (رشته فیزیک گرایش کیهان­شناسی با مرتبه علمی استادی از دانشگاه کردستان)
تاریخ دفاع: چهارشنبه 17/08/96 ساعت 11:00 صبح