دفاع از رساله‌ی آقای علی جعفری

دفاع از رساله‌ی آقای علی جعفری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از رساله‌ی آقای علی جعفری دانشجوی دکتری رشته ریاضی گرایش جبر

با دفاع از رساله‌ی آقای علی جعفری دانشجوی دکتری رشته ریاضی گرایش جبر، با عنوان "  برخی از گروه های متناهی که توسط مجموعه درجه سرشتهایشان مشخص می شوند " به راهنمایی خانم دکتر اشرف دانشخواه و مشاوره آقای دکتر سید حسن علوی با شرایط زیر موافقت گردید:
داور داخلی: آقای دکتر کریم سامعی رشته ریاضی گرایش جبر با مرتبه علمی دانشیاری
داوران خارجی: آقایان دکتر محمدرضا درفشه (رشته ریاضی گرایش جبر با مرتبه علمی استادی از دانشگاه تهران) و دکتر علیرضا اشرفی (رشته ریاضی گرایش جبر با مرتبه علمی استادی از دانشگاه کاشان)
تاریخ دفاع: دو شنبه 11/11/95 ساعت 10:00 صبح