درج مقاله ی آقای دکتر معانی جو و همکاران در لیست مقالات most cited

درج مقاله ی آقای دکتر معانی جو و همکاران در لیست مقالات most cited


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

درج مقاله ی آقای دکتر معانی جو و همکاران در لیست مقالات most cited را به ایشان و همکاران سخت کوششان تبریک می گوییم.

 

 

مورد توجه قرار گرفتن مقاله‎ ها در حوزه تخصصی یکی از ویژگی‎های مطلوبی هست که با تعداد ارجاع‎ ها سنجیده می‎شود. خوشبختانه مطلع شدیم که مقاله آقای دکتر معانی جو و همکاران ایشان با مشخصات زیر جزو پراستنادترین مقاله ‎های منتشر شده در مجله ژئودینامیک قرار گرفته است. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می‎ کنیم و امید داریم روز به روز بر توفیقات ایشان افزوده شود.

 

عنوان مقاله و سایر اطلاعات بدین شرح است:

 

 
Petrogenesis and geodynamic implications of an Ediacaran (550 Ma) granite complex (metagranites), southwestern Saqqez, northwest Iran
Volume 132, December 2019, Page
Narges Daneshvar | Mohammad Maanijou | Hossein Azizi | Yoshihiro Asahara