درباره

درباره


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده علوم پايه در سال 1355 تاسيس شد. در حال حاضر اين دانشكده بزرگترين دانشكده در دانشگاه بوعلي سينا است كه در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا دانشجو دارد.