جلسه گروه زمین شناسی

جلسه گروه زمین شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه اساتید محترم گروه زمین شناسی

قابل توجه اساتید محترم گروه زمین شناسی ، جلسه گروه روز یکشنبه به مورخه 95/10/5 راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد