جانور شناسی

جانور شناسیجانور شناسی


گروه آموزشی: زیست شناسی
نام آزمایشگاه: جانور شناسی
نام سرپرست: دکتر سیامک یاری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: جلال فرجامی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: