تکنیک خلاء

تکنیک خلاءتکنیک خلاء


گروه آموزشی: فیزیک
نام آزمایشگاه: تکنیک خلاء
نام سرپرست: دکتر حاج ولی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: