تکتونیک تجربی

تکتونیک تجربیتکتونیک تجربی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: تکتونیک تجربی
نام سرپرست: خانم دکتر لیلی ایزدی کیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 115
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
مدل سازی ساختاری با استفاده از دستگاه هایSand Box وShearBox