تهیه و برش نازک و صیقلی

تهیه و برش نازک و صیقلیتهیه و برش نازک و صیقلی


گروه آموزشی: زمین شناسی
نام آزمایشگاه: تهیه و برش نازک و صیقلی
نام سرپرست: دکتر حسین شهبازی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: 525
پست الکترونیک: shahbazi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهدی صمدی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تهیه مقاطع نازک سنگ ها و کانی ها ، تهیه مقاطع صیقلی (پولیش) از سنگها و کانی ها