برگزاری کارگاه آموزشی سیستم های دینامیک تصادفی

برگزاری کارگاه آموزشی سیستم های دینامیک تصادفی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری کارگاه آموزشی سیستم های دینامیک تصادفی توسط آقای پرفسور هانس کراول از دانشگاه گوته فرانکفورت

بنا به اعلام گروه ریاضی دانشکده کارگاه آموزشی سیستم های دینامیک تصادفی در تاریخ های 2 و 3 مهرماه سال 93 در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد. سخنران اصلی این کارگاه آقای پرفسور هانس کراول از دانشگاه گوته فرانکفورت می باشد.