برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت ابلاغ های آموزشی در سامانه گلستان

یکدوره کارگاه آموزشی به عنوان ثبت ابلاغ های آموزشی در سامانه گلستان در تاریخ سه شنبه مورخ 18/3/95 از ساعت 10 الی 12 در محل سایت کارشناسی دانشکده علوم پایه جهت کارشناسان دانشکده توسط آقای مهندس علی بخشی برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه کارشناسان گروه های مختلف دانشکده علوم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.