برگزاری چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران

برگزاری چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران به میزبانی دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه سال 1396 برگزار خواهد شد.

چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران به میزبانی دانشکده علوم  دانشگاه بوعلی سینا در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه سال 1396 برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام و ارسال مقالات از 15 خرداد تا 15 مرداد ماه می باشد.

مهمترین محورهای همایش به شرح زیر خواهد بود:

محور های همایش:

 گوهر شناسی

زمین شناسی و زمین شیمی گوهرها

تاریخچه و سیر تکاملی صنعت گوهر سنگ ها

تراش و طراحی گوهر سنگ ها

جایگاه تجارت گوهر ها در سطح ملی و بین المللی

کارآفرینی و اشتغال زایی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی صنعت گوهر سنگ ها

ارزیابی، شناسایی، بهسازی و ساخت گوهر ها

 بلور شناسی

 کانی شناسی، تعیین ساختار بلوری و زمین شیمی کانی ها

ساختار و کاربردهای کانی ها و بلور ها

بلور شناسی و کانی شناسی پزشکی

بلورشناسی و کانی شناسی صنعتی

رشد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی بلورها

ساختارهای بلوری و روش های تعیین ساختار بلوری

هندسه بلور و تعیین ساختار بلوری مولکول های معدنی، آلی و لایه های نازک آن

روش های نوین پرتوافکنی و تجربی مطالعه بلورها

بلورهای مایع و نانو بلورها

ساختار بلوری در علوم زیستی

ساختار بلوری ابر رساناها