انتصاب معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

انتصاب معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به دستور ریاست محترم دانشگاه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی ادغام و طی حکمی جناب آقای دکتر رحیم محمودوند  به عنوان معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی به مدت 2 سال منصوب گردید.

قابل ذکر است پیش از این آقای دکتر محمد ملک جانی  مسئولیت معاونت پژوهشی و آقای دکتر سعید خدابخش مسئولیت حوزه تحصیلات تکمیلی را بر عهده داشتند.

دانشکده علوم پایه ، ضمن عرض تبریک به آقای دکتر رحیم محمودوند و آرزوی موفقیت برای ایشان و تشکر از آقایان دکتر محمد ملک جانی و دکتر سعید خدابخش در طول تصدی پست های ذکر شده و آرزوی سلامتی و موفقیت برایشان دارد.