انتصاب مدیر گروه ریاضی

انتصاب مدیر گروه ریاضی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای «دکتر علی سوری» طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به مدت 2 سال به عنوان مدیر گروه ریاضی منصوب گردیدند.

جناب آقای «دکتر علی سوری» طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به مدت 2 سال به عنوان مدیر گروه ریاضی منصوب گردیدند.

قابل ذکر است، پیش از این آقای «دکتر کریم سامعی» این مسئولیت را بر عهده داشتند.  

دانشکده علوم ضمن عرض تبریک به آقای دکترعلی سوری و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر کریم سامعی در طول تصدی مدیر گروه قدردانی می نماید.