انتصاب رئیس جدید دانشکده علوم پایه

انتصاب رئیس جدید دانشکده علوم پایه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر حسن محسنی طی حکمی از سوی سرپرست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب گردیدند.

جناب آقای دکتر حسن محسنی طی حکمی از سوی سرپرست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب گردیدند.

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده، امید است با همکاری، همدلی و هم اندیشی با معاونت های محترم دانشگاه و آحاد اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان پرتلاش دانشکده نهایت تلاش و جدیت خود را جهت ارتقاء امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن دانشکده مبذول نمایید.

ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر حسن محسنی و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر مجید صادقی فردر طول تصدی ریاست دانشکده علوم پایه قدردانی می گردد