انتصاب رئیس جدید دانشکده علوم پایه

انتصاب رئیس جدید دانشکده علوم پایه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر مجید صادقی فر از طرف سرپرست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب گردیدند

بنا به اعلام دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر مجید صادقی فر از طرف سرپرست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب گردیدند.
 در بخشی از ابلاغ ایشان امده است، امید است با همکاری، همدلی و هم اندیشی با معاونت های محترم دانشگاه و آحاد اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان پر تلاش دانشکده نهایت تلاش و جدیت خود را جهت ارتقاء امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن دانشکده مبذول نمایید
 ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر مجید صادقی فر و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید،از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی در طول تصدی ریاست دانشکده علوم پایه قدردانی می گردد.