انتصاب آقای دکتر محمد ملک جانی به عنوان مدیر گروه فیزیک

انتصاب آقای دکتر محمد ملک جانی به عنوان مدیر گروه فیزیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر محمد ملک جانی مدیر گروه جدید فیزیک منصوب شدند.

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر محمد ملک جانی به عنوان مدیر گروه فیزیک منصوب گردیدند. ما هم به نوبه خود انتصاب ایشان را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت و بهروزی می نماییم.
جا دارد آز آقای دکتر قاسم فروزانی مدیریت پیشین گروه فیزیک به خاطر زحمات چندین ساله تشکر و قدردانی نماییم، و برای ایشان روزهایی هر چه بهتردر کنارخانواده  آرزو می کنیم.