انتصاب آقای دکتر حسین شهبازی به عنوان مدیر گروه زمین شناسی

انتصاب آقای دکتر حسین شهبازی به عنوان مدیر گروه زمین شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر حسین شهبازی به عنوان مدیر گروه زمین شناسی معرفی گردیدند.

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسین شهبازی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه زمین شناسی  منصوب گردیدند. ازایزد توانا برای ایشان آرزوی موفقیت مسئلت می نماییم.
جادارد از زحمات دو ساله آقای دکتر حسن محسنی در همین پست تشکر نموده و ازخدمات نامبرده در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی گروه قدردانی نماییم.