انتخابات اعضای هیئت ممیزه و کمیته تخصصی

انتخابات اعضای هیئت ممیزه و کمیته تخصصی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برگزاری انتخابات اعضای هیئت ممیزه و کمیته تخصصی

به اطلاع اساتید محترم دانشکده علوم پایه می رساند که انتخابات اعضای هیئت ممیزه و کمیته تخصصی در دفتر دانشکده ، روز دوشنبه در مورخه 95/9/22 از ساعت 12-8:30 برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه اساتید محترم دانشکده تقاضا می گردد، مشارکت فرمایند.

با تشکر ریاست دانشکده علوم پایه