آقای دکتر حسن محسنی داور IUCN در یونسکو شدند.

آقای دکتر حسن محسنی داور IUCN در یونسکو شدند.


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

از سوی اتحادیه جهانی حفظ میراث فرهنگی یونسکو، آقای دکتر محسنی داور این اتحادیه گردیدند.

باخبر شدیم آقای دکتر حسن محسنی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، از سوی اتحادیه جهانی حفظ میراث فرهنگی IUCN به عنوان داور بررسی پرونده های متقاضی برای ثبت جهانی برگزیده شدند. قابل ذکر است این اتحادیه زیر نظر سازمان جهانی یونسکو فعالیت می نماید و آقای دکتر محسنی برای چهارمین بار به این عنوان دست یافته اند. ضمن تبریک، آرزوی موفقیت برای ایشان داریم.