اعلام شماره حساب جهت شرکت در کارگاه زی پرشین

اعلام شماره حساب جهت شرکت در کارگاه زی پرشین


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اعلام شماره حساب جهت شرکت در کارگاه زی پرشین

 به اطلاع آندسته از متقاضیانی که تمایل به شرکت در کارگاه زی پرشین را دارند، می رساند؛ مبلغ 220000 ریال ( بیست و دو هزار تومان) را به حساب شماره 2413054195 بنام درآمدهای اختصاصی دانشکده علوم پایه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا واریز و اصل فیش را به دفتر گروه ریاضی تحویل نمایند.