اطلاعیه زمان پاسخ گوئی به ارباب رجوع

اطلاعیه زمان پاسخ گوئی به ارباب رجوع


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند جهت انجام امور آموزشی از روز شنبه 30 تیر ماه الی 10 شهریور فقط روزهای دوشنبه دو چهارشنبه مراجعه نمایید ، و از مراجعه در روزهای دیگر هفته خودداری فرمائید .

به اطلاع دانشجویان و مراجعین محترم می رساند جهت انجام امور آموزشی از روز شنبه 30 تیر ماه الی 10 شهریور فقط روزهای دوشنبه دو چهارشنبه مراجعه نمایید ، و از مراجعه در روزهای دیگر هفته خودداری فرمائید .