اسامی اساتید برگزیده دهه سرآمدی آموزش دانشکده علوم پایه

اسامی اساتید برگزیده دهه سرآمدی آموزش دانشکده علوم پایه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اسامی اساتید برگزیده دهه سرآمدی آموزش دانشکده علوم پایه

اسامی اساتید برگزیده دهه سرآمدی آموزش دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک : دکتر سهیلی و دکتر امیری

گروه زمین شناسی : دکتر معانی جو و دکتر صدر

گروه آمار : دکتر سیف و دکتر نصیرالاسلامی

گروه ریاضی : دکتر عصاری و خانم دکتر دانشخواه

گروه زیست شناسی : دکتر یاری