آزمایشگاه فیزیک پایه 3

آزمایشگاه فیزیک پایه 3آزمایشگاه فیزیک پایه 3


گروه آموزشی: فیزیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک پایه 3
نام سرپرست: -
مرتبه علمی:
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مرتضی منصور
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
ارائه درس آزمایشگاه فیزیک پایه 3 برای دانشجویان کارشناسی فیزیک