آزمایشگاه فیزیک هسته ای

آزمایشگاه فیزیک هسته ایآزمایشگاه فیزیک هسته ای


گروه آموزشی: فیزیک
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک هسته ای
نام سرپرست: -
مرتبه علمی:
تلفن: 38381601-10
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: -
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:
ارائه درس آزمایشگاه فیزیک هسته ای برای دانشجویان کارشناسی فیزیک